Co dělat pokud vás na dovolené okradnou?

krádež

krádež

Pokud vás během dovolené “překvapí” krádež, bezpochyby to není nic příjemného – je však dobré být na takovou možnost připravena mít uzavřené cestovní pojištění. Na co nezapomenout, jak postupovat a co všechno vám ještě může “vytáhnout” peníze z kapsy?

Jakékoliv škody nahlaste pojišťovně co nejdříve. V případě pojistné události, která vznikne trestným činem, například krádež vloupáním, je nutná i policejní zpráva. To znamená, že pokud nám vykradou hotelový pokoj, nahlaste krádež hotelu a kopii hlášení, respektive stvrzenky, předložte pojišťovně.

Co, pokud jste po krádeži zůstaly úplně na mizině?

V případě, že se dostanete do finanční nouze, tedy přijdete v zahraničí o všechny peníze, doklady a podobně, asistenční služba vám zprostředkuje kontakt mezi vámi a vaší bankou. Bude nápomocná při doručení či převodu peněz, případně poskytne zálohu a uhradí náklady na převod.

Co když se vám během letu ztratí zavazadla?

Pokud se vám pojištěná zavazadla během letu ztratí nebo je na letišti poškodí, o události je třeba sepsat záznam přímo na letišti, konkrétně PIR – Property Irregularity Report (při pozdním vydání zavazadla nebo nedodání zavazadel) nebo DAMAGE report (při poškození zavazadel). Tyto podklady jsou nutné k tomu, abyste mohli uplatnit nárok na pojistné plnění. Za ztrátu či poškození zavazadel během letu odpovídá ve smyslu evropských směrnic letecká společnost, která je povinna poskytnout náhradu za ztrátu a poškození.

Ověřte si bezpečnost země, do které chcete jít

Při cestě do zahraničí se vždy třeba řídit pokyny státních orgánů ČR a ověřit si, zda daná země není na seznamu rizikových zemí. Pokud totiž pojištěný přesto vycestuje do lokality, kde státní orgány ČR doporučují zvážit cestu, respektive nedoporučují cestovat, případně byly uvedeny na seznamu rizikových států (např. z důvodu hrozícího teroristického útoku nebo epidemie) a vznikne pojistná událost v důsledku avizovaného rizika, má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění.

Pozor na suvenýry

Pokud si chcete něco z dovolené přinést a nevíte, jestli můžete, podívejte se do seznamu chráněných druhů živočichů a rostlin pod kontrolou CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ohroženými druhy jsou opice, šelmy, papoušci, dravci, ještěři, želvy, korály, ale také rostliny – zejména kaktusy a orchideje. Pokud vám něco z toho objeví na letišti celníci, hrozí vám velký problém.